Τρίτη 14 Ιανουαρίου 2014

Ποιοι είμαστε

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Δήμου Περιστερίου στελεχώνεται με εξειδικευμένο και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό: ψυχολόγο, κοινωνικό λειτουργό, κοινωνιολόγο και
παρέχει εξειδικευμένες και εξατομικευμένες υπηρεσίες σε γυναίκες που υφίστανται βία, όπως:

α) ψυχολογική στήριξη (συμβουλευτική)
β) κοινωνική στήριξη 
γ) παραπομπή στη δημοτική νομική υπηρεσία
δ) παραπομπή σε άλλες ψυχολογικές ή κοινωνικές υπηρεσίες, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο

Απευθύνεται σε:

Γυναίκες που υφίστανται βία (ενδοοικογενειακή, σωματική, ψυχολογική, κοινωνική, σεξουαλική παρενόχληση, βιασμό, εμπορία και διακίνηση (trafficking) κ.ά.)

Στους στόχους του Συμβουλευτικού Κέντρου είναι μεταξύ άλλων η ενημέρωση και πληροφόρηση του κοινού (πολιτών και φορέων) για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών μέσα από τη διεξαγωγή εκπαιδευτικών ημερίδων και σχετικών ερευνών.

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών εντάσσεται στο Δίκτυο των 60 Δομών για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών που σχεδιάσθηκε και υλοποιείται από την Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ). Λειτουργεί σε συνδυασμό με:
1. Την Τηλεφωνική Γραμμή SOS 15900, της ΓΓΙΦ, η οποία προσφέρει υπηρεσίες ενημέρωσης και συμβουλευτικής σε γυναίκες θύματα βίας σε 24ωρη βάση, 365 μέρες το χρόνο με αστική χρέωση.
2. Τα Συμβουλευτικά Κέντρα της ΓΓΙΦ.
3. Τους Ξενώνες Φιλοξενίας και τα Συμβουλευτικά Κέντρα των Δήμων.


Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες παρέχονται ΔΩΡΕΑΝ και διατηρείται το απόρρητο της συμβουλευτικής.
Οι ψυχολογικές συνεδρίες διεξάγονται σε ατομική ή/και ομαδική βάση. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου